اطلاعات مکان

 
آدرس  خیابان مشیر فاطمی، رو به روی خیابان معدل، طبقه سوم شیراز پاساژ، اداره کل حسابرسی داخلی شهرداری شیراز

 

منبع : اداره کل حسابرسی
۸۸۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

اداره کل حسابرسی شهرداری شیراز