گزارش عملکرد سال ۱۳۹۷

ردیف  اقدامات و عملیات انجام‌شده 
1 حسابرسی سالیانه مناطق، سازمان­ها و سایر دوایر شهرداری
2 تهیه گزارش‌های ویژه، خاص و مدیریتی
3 حسابرسی اداره رفاه کارکنان شهرداری شیراز
4 بررسی پرونده قراردادها، صورت‌وضعیت و نحوه محاسبه ضریب تجهیز کارگاه در برآوردهای عمرانی کلیه دوایر شهرداری
5 حسابرسی صندوق قرض‌الحسنه کارکنان
6 بررسی هزینه کرد ردیف جشن، پذیرایی و پاداش در مناطق و سازمان‌های شهرداری
7 بررسی موردی اسناد حقوق و دستمزد سازمان عمران در 10 سال اخیر
8 بررسی پرونده باغات تملک شده در ستاد باغات
9 حسابرسی پروژه‌های ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز صورت گرفته در ارتفاعات شیراز (بابا کوهی، کوه نور و بام شیراز)
10 حسابرسی عملیات عمرانی انجام‌شده در پارک 580 هکتاری دراک
11 بررسی قرارداد و نحوه گردش مالی و فروش کارت بلیت شهروندی و بلیت قطار شهری
12 بررسی پرونده‌های درآمدی (تقسیطی) در مناطق 6، 7
13 تهیه اطلاعات خودرو کلیه دوایر شهرداری و ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش هزینه‌ها در امور ترابری
14 تهیه و تدوین فرم ارزیابی عملکرد سازمانی دوایر مختلف شهرداری
15 ارزیابی عملکرد مناطق 6، 9،11 و سازمان‌های پسماند و فناوری اطلاعات در نیمه دوم سال 97 به‌منظور ارائه به دفتر نوسازی و تحول اداری
16 تدوین دستورالعمل انبارداری نوین
17 حضور حسابرسان در عملیات انبارگردانی مناطق، سازمان‌ها و حوزه معاونت‌های شهرداری
18 حضور حسابرسان در جلسات بودجه‌ریزی عملیاتی و آشنایی با نرم‌افزار مربوطه
19 حضور حسابرسان در کارگاه‌های آموزشی ازجمله حقوق مالیاتی 1،2،3، ریزمتره و برآوردها، مبارزه با پول‌شویی، آشنایی با امور قراردادها ...
20 اخذ گواهینامه عضویت اداره حسابرسی از انجمن حسابرسان داخلی ایران
21 اخذ کارت عضویت حسابرسان این اداره از انجمن حسابرسان داخلی ایران به تعداد 8 نفر

منبع : اداره کل حسابرسی
۷۶۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

اداره کل حسابرسی شهرداری شیراز