حوزه مدیریت


 
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس شماره فکس
محمد جواد دهقانی مدیر دفتر 32337677 32361519

منبع : اداره کل حسابرسی
۱۰۲۷
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

اداره کل حسابرسی شهرداری شیراز