اداری

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
حمیدرضا بهمن زاده مسئول امور اداری 32335355
صغری شیربخت مسئول دبیرخانه 32335366
لیدا صیادی مسئول پورتال 32335366

منبع : اداره کل حسابرسی
تعداد بازدیدها : ۹۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است

اداره کل حسابرسی شهرداری شیراز